To find out about the nearest WAMGROUP Subsidiary explore Global Network
 • Discover WAMGROUP
 • Global Network
 • News & Events
 • Careers Worldwide
 • Suppliers
Contact formulier

A day in the life of WAM Holland

25-5-2022  | 
Promotion
WAM Holland: ‘Do the right thing’ 
Aan de wand in de ruime entree van WAM Holland staan uitspraken van Vai- ner Marchesini, oprichter en CEO van WAMGROUP. Zoals ‘Do the right thing, even at the risk of missing an opportuni- ty’. Directeur Rien Bouwman van WAM Holland heeft er alle vertrouwen in dat met de verhuizing naar het nieuwe pand een juiste stap is gedaan.

De Italiaanse WAMGROUP, opgericht in 1968 door de huidige CEO Vainer Marches- ini, is al meer dan vijftig jaar marktleider in de ontwikkeling en productie van machines en componenten voor de stortgoed verwer- kende industrie. De groep, met hoofdkan- toor in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Modena, heeft momenteel meer dan 60 locaties in 40 landen en telt circa 2400 medewerkers. Sinds april 1999 heeft het concern een dochteronderneming in Neder- land: WAM Holland B.H.E. (Bulk Handling Equipment) BV. Directeur Rien Bouwman, die vanaf de start van deze vestiging aan het roer heeft gestaan, heeft zich bij de inrich- ting van het nieuwe pand aan Honderdland 500 in Maasdijk (bij Rotterdam) laten inspi- reren door gedachten van Vainer Marche- sini: “In het Italiaanse hoofdkantoor van WAMGROUP hangen van hem uitspraken die ik het overwegen waard vind. In onze entree kun je die teruglezen; ze ademen de geest van een gedreven pionier en daaraan willen we ons graag spiegelen.”

Verhuizing
In januari 2022 is WAM Holland verhuisd van Honderdland nr. 201 naar nr. 500. De afstand die daarmee is overbrugd, is maar klein ten opzichte van de impact van die verplaatsing op de ruimte waarover men nu beschikt. “Toen we in 2008 met vier men- sen het pand op nr. 201 betrokken, dacht ik dat we daar voortaan zouden blijven. Zo groot was het; 200 vierkante meter kantoor en 200 vierkante meter magazijn met een hoogte van 4,5 meter. Geleidelijk aan werd het pand toch voller. En met de groei van de laatste jaren kwamen we uiteindelijk ruimte tekort. In 2021 hebben we een paar honderd meter verderop een nieuw pand laten bouwen. Tussen kerst en nieuwjaar zijn we overgegaan, zodat we begin janua- ri dit jaar de nieuwe huisvesting in gebruik konden nemen.” Op Honderdland nr. 500 beschikt WAM Holland – met inmiddels 7 medewerkers - opnieuw over een zee van ruimte. Bijna 400 vierkante meter kantoor en 600 vierkante meter magazijn met een hoogte van 8,5 meter.

Testruimte
De testruimte in het magazijn is aanmer- kelijk groter dan in het vorige pand. “We voeren al zo’n acht jaar regelmatig testen uit met onze 150 liter ploegschaarmenger, maar dat gaan we veel meer doen. Klanten leveren monsters aan die we snel en effi- ciënt kunnen verwerken. Het gaat daarbij niet alleen om mengproeven, maar ook om het beoordelen van agglomeratie-pro- cessen, in dezelfde machine. De testruimte wordt voorzien van afzuigarmen en een fil- terinstallatie en er komt een mogelijkheid om apparatuur nat te reinigen. Voorts gaan we het aantal testdoseerunits uitbreiden. Dit zijn gravimetrische schroeffeeders die we op allerlei manieren kunnen aanpas- sen om te ontdekken welke configuratie het meest geschikt is om een product te do- seren. De testen kunnen eventueel ook op locatie bij de klant worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor onze apparatuur om stof te bevochtigen. Dat gebeurt vaak in een con- tinu proces in de zware industrie, denk bijvoorbeeld aan het beperken van de stofontwikkeling bij de handling van vlieg- as.”
 
 Voorraden
Het nieuwe magazijn stelt WAM Holland in staat om nog meer producten en com- ponenten in voldoende mate op te slaan, zodat klanten direct kunnen worden be- diend. “Dat is ook nodig, want de verhoog- de omzetgroei van de laatste jaren leidde er vaak toe dat er te weinig ruimte was om voldoende grote voorraden te houden. Dat probleem is inmiddels opgelost. We kunnen weer uitbreiden en dat gaan we ook doen. We zijn op zoek naar meer verko- pers. Die kunnen overal in het land zijn ge- stationeerd, komen eens in de week naar de zaak, maar werken verder zelfstandig vanuit huis.”
 
Uitbreiding
Rien Bouwman is zeker van plan de om- zetstijging de komende jaren vast te hou- den, met name in de vertrouwde sectoren, zoals de food, feed, bouw maar ook de af- valwaterbehandeling. “We zijn niet per se gericht op nieuwe sectoren, maar meer op de verdieping van bestaande markten. Dat doen we met een productgerichte benade- ring. Bijvoorbeeld met extra aandacht voor de toepassingen en mogelijkheden van onze mengers en zeker met de nieuwe ont- wikkelingen vanuit onze divisie filtertech- nologie.”

SAVECO-divisie
Daarnaast komt een accent op de relatief nieuwe SAVECO-divisie. “De naam SAVE- CO is een samentrekking van SAVI en SPE- CO; twee productiebedrijven uit de WAM- GROUP voor de natte procesindustrie”, legt Barry Nijman uit. Hij gaat zich de ko- mende tijd toeleggen op de ontwikkeling van de SAVECO-divisie. “Beide fabrikan- ten maken al geruime tijd deel uit van de WAMGROUP; SAVI 8 jaar en SPECO zelfs al 45 jaar. Deze fabrikanten produceren ma- chines en installaties voor onder andere de afvalwater- en rioolwaterzuivering, biover- gisting en mestverwerking. De SAVECO-di- visie is geschoeid op de filosofie van WAMGROUP, zodat de activiteiten ervan kunnen profiteren van de wereldwijde dekking van het netwerk van het concern.”

Synergie
De synergie tussen de vestigingen van WAMGROUP zorgt ervoor dat klanten steeds op de snelst mogelijke manier wor- den geholpen. “We hebben van alle com- ponenten voldoende voorraad in huis”, legt Rien Bouwman uit. “Elk standaard product is leverbaar in diverse maten en met verschillende opties. Zo kunnen we in zeker 80% van de aanvragen direct in een oplossing voorzien. In bijzondere geval- len doen we een beroep op onze zusterbe- drijven in Duitsland en België. Maar in de praktijk blijkt dat klanten met onze voorra- den uitstekend vooruit kunnen.”
 
Productie
Het merendeel van het programma van WAM Holland wordt in Italië vervaardigd. De productiefaciliteiten daar beslaan een oppervlakte van zo’n 6 tot 7 voetbalvelden. “Deze fabrieken verwerken plaatmateria- len en buizen tot alle mogelijke producten. Allemaal geautomatiseerd, met robots, la- serbanken en andere ‘state of the art’-tech- nologie. Daarnaast hebben we ook fabrieken in Kroatië en Roemenië. Die worden vanuit Italië aangestuurd en voldoen dus ook aan de hoogste kwaliteitseisen. In het bijzondere geval dat een klant ons om een product of machine vraagt die niet tot het standaardprogramma behoort, kunnen we terecht bij een speciale machinefabriek van WAMGROUP in Italië.”
 
Verkoop-organisatie
WAM Holland is de verkooporganisatie en verantwoordelijk voor het advies en de dis- tributie van het WAMGROUP assortiment in Nederland. De klanten zijn vooral sys- tem-integrators, installateurs en wederver- kopers die de producten in de processen bij eindklanten toepassen. “Wij adviseren op basis van onze selectieprogramma’s, kennis en ervaring de best mogelijke op- lossingen. Dat advies reiken we aan in de vorm van aanbiedingen, met alle informa- tie over het product of systeem, inclusief aansluitmaten, tekeningen en certifica- ten.”

Missie
“Onze missie is het leveren van kwalita- tief hoogwaardige producten tegen een aantrekkelijke prijs, afgestemd op de spe- cifieke toepassing bij de eindklant. We streven daarbij naar een maximale klant- tevredenheid. Die insteek zorgt ervoor dat we bijdragen aan efficiënte oplossingen. Eindklanten moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar productieproces met een minimum aan down-time”, besluit Rien Bouwman. Immers, om met Vainer Mar- chesini te spreken, ‘time is an extraordi- nary asset that cannot be recovered’.

Productprogramma WAM Holland
Het productprogramma van WAM Holland omvat een scala aan componenten en in- stallaties die deels uit voorraad leverbaar zijn. Te denken valt aan onder meer:
 • Afsluiters en wisselkleppen
 • Beladingsbalgen
 • Ontstoffingsfilters
 • Silo-ontluchtingsfilters
 • Trilbodems
 • Draaisluizen
 • Microdoseermachines
 • Big bag vul- en losstations
 • Elevatoren
 • Mengers (ploegschaar, lint, peddel)
 • Zakkenlegers
GDPR Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking in alle EU-lidstaten. Bekijk hoe wij ons privacybeleid hebben aangepast in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Deze site maakt gebruik van cookies, waaronder indirecte (third party) cookies, om uw ervaring te verbeteren en diensten te leveren die overeenkomen met uw voorkeuren. Door deze banner weg te klikken, over deze pagina te scrollen of een element ervan aan te klikken gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie of het weigeren van alle of sommige cookies, ga naar het gedeelte:
Privacy Policy and Cookies